Ett putsbruk som används till putsning av ytor som redan är grund- eller grovputsade med kalk/cementbaserade bruk. Produkten kan användas både inom- och utomhus.

Produktinformation

Hur och när kan jag använda produkten?

Putsbruk C används till putsning av ytor som redan är grund- eller grovputsade med kalk/cementbaserade bruk. Putsbruk C kan användas både inom- och utomhus.

Vilka verktyg och redskap behöver jag?

Ska du blanda mindre mängder putsbruk behöver du en hink och en borrmaskin med visp. Vid blandning av större mängder, från 10 säckar och uppåt, används en planblandare. Du behöver också avdragsbanor, hammare, spik och en rätskiva till putsningen. Slang med finspridarmunstycke behövs till för- och eftervattning. Använd handskar och skyddsglasögon.

Hur förbereder jag mig?

För bästa arbetsresultat bör temperaturen ligga mellan 10–25 °C. Vi avråder dig från att använda produkten när temperaturen understiger 5 °C. Börja med att se till att det inte finns något fritt damm eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Vid putsning ska du förvattna underlaget dagen innan. Använd en slang med finspridarmunstycke. 

Hur mycket material går det åt? 

Det går generellt åt ca 1,6 kg putsbruk/m²/mm. Det blir ca 12,8 liter färdigblandat bruk av en säck.

Hur blandar jag produkten?

Blanda torrbruket med vatten i en planblandare eller med en borrmaskin och visp beroende på mängden som ska blandas. Du behöver ca. 3,2-3,6 liter vatten/20 kg säck. Det är viktigt att du blandar bruket ordentligt, minst fem minuter eller tills den får en slät och lättarbetad konsistens. Det färdigblandade bruket är arbetsbart i ca två timmar.

Hur putsar jag en vägg?

  1. Börja med att förfukta det tunngrundade underlaget. När ytan börjar ljusna är den redo att putsa på.
  2. Slå på det färdigblandade bruket med en murslev. Börja nerifrån och jobba uppåt. Putsbruket slås på med en tjocklek på max 10 mm/påslag. Se till att ytan har torkat innan du eventuellt lägger på ytterligare ett  påslag.

Hur lagar jag ett hörn med putsbruk?

  1. Börja med att sätta fast en hörnlist som du använder som avgränsning för att få en snygg avslutning mot den angränsade väggen. Använd ett vattenpass för att loda in hörnlisten. 
  2. Därefter lägger du på bruket med en max tjocklek på 10 mm/påslag.
  3. Ta bort hörnlisten när bruket har stelnat.
  4. Hur skyddar jag den putsade ytan?
  5. Den färdiga ytan ska skyddas mot regn, sol, stark blåst och temperaturer under 5 °C de fösta 3 dygnen. Ytan eftervattnas under minst 3–5 dygn för att få en bra och långsam uttorkning. Hur länge ytan måste eftervattnas beror på temperatur och väderlek. För snabb uttorkning kan ge sprickbildningar samt försämrad hållfasthet.

Vad gör jag med överblivet material?

Du kan försluta påsen väl och spara den om du vet med dig att du ska använda produkten snart igen. Annars blandar du det överblivna materialet med vatten och låter det härda. Det härdade materialet lämnas sen till återvinningscentralen som byggavfall. Materialet får inte tappas i avloppsnätet.