Ett bruk som i första hand används till murning, men kan också användas till putsning. Murbruket passar till murning av t ex tegel, betonghålsten och lättklinkerblock. Produkten kan användas till putsning om du behöver en tålig yta och kan användas både inom- och utomhus.

Produktinformation

Hur och när kan jag använda produkten?

Mur- & putsbruk B används i första hand till murning, men kan också användas till putsning. Murbruket passar till murning av t ex tegel, betonghålsten och lättklinkerblock. Produkten kan användas till putsning om du behöver en tålig yta. Mur- & putsbruk B kan användas både inom- och utomhus.

Vilka verktyg och redskap behöver jag?

Ska du blanda mindre mängder torrbruk behöver du en hink och en borrmaskin med visp. Vid blandning av större mängder, från 10 säckar och uppåt, används en planblandare eller en tombola. Ska du mura behöver du en murslev och fogslev. Ska du mura en tegelmur behöver du reglar, vattenpass, hammare och spik för att kunna mäta ut muren. Vid putsning behöver du avdragsbanor, hammare, spik och en rätskiva. Slang med finspridarmunstycke behövs för eftervattning. Använd handskar och skyddsglasögon.

Hur förbereder jag mig?

För bästa arbetsresultat bör temperaturen ligga mellan 10–25 °C. Vi avråder dig från att använda produkten när temperaturen understiger 5 °C. Börja med att se till att underlaget är torrt och att det inte finns något löst damm eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Rengör med murtvätt om det behövs. Kontrollera också murstenarna uppsugningsförmåga. Du kan behöva fukta murstenarna så att bruket fäster bättre. Vid putsning ska du förvattna underlaget dagen innan. Använd en slang med finspridarmunstycke. 

Hur mycket material går det åt? 

Materialåtgången varierar beroende på val av sten. Se åtgångstabell på nästa sida för exakt åtgång.

Hur blandar jag produkten?

Blanda torrbruket med vatten i en tombola, planblandare eller med en borrmaskin och visp beroende mängden som ska blandas. Du behöver ca. 3,2 liter vatten/20 kg säck. Det är viktigt att du blandar bruket ordentligt, minst 5 minuter eller tills den får en slät och lättarbetad konsistens. Det färdigblandade bruket är arbetsbart i ca två timmar.

Hur murar jag en källarvägg?

 1. Börja med att mäta ut källarväggarnas placering. Kontrollera att diagonalerna är lika långa mellan de fyra hörnen för att se till så att alla vinklar är 90 grader. 
 2. Börja med att fukta underlaget så att murblocket fäster bättre. Börja alltid mura i ett hörn.
 3. Därefter lägger du på rikligt med bruk på underlaget. Snåla inte med bruket. Det är viktigt att det fyller ut hela fogen. Dra sedan ut bruket med mursleven. 
 4. Sen lägger du bruk på murblockets kortsida och trycker sedan murblocket på plats. Kontrollera med vattenpass att murblocket ligger rätt.
 5. Ta bort överflödigt bruk med mursleven och fortsätt sen på samma sätt med nästa murblock. Fogen mellan murblocken ska vara ca en centimeter bred. Viktigt att du förskjuter de lodräta fogarna en halv sten för varje skikt.
 6. När du har murat några skift är det dags att fogstryka. Forma fogen med hjälp av en fogslev- eller pinne.
 7. Efter ett dygn kan du skrapa rent murfogarna från torrbruksrester. Använd en murslev och dra diagonalt över fogarna.

Hur murar jag en tegelmur?

 1. Börja med att sätta upp reglar runt den tänkta muren. Använd vattenpass och se till att reglarna står stadigt.
 2. Mät ut var tegelstenarna kommer ligga genom att markera reglarna med spikar. Detta underlättar när du ska flytta riktsnöret. Börja alltid mura i ett hörn.
 3. Nu är det dags att börja mura. Lägg på rikligt med bruk på underlaget. Snåla inte med bruket. Det är viktigt att det fyller ut hela fogen. Dra sedan ut bruket med mursleven. 
 4. Sen lägger du bruk på stenens kortsida och trycker sedan stenen på plats. Tänk på att vara noggrann när du lägger dit stenen för du ska aldrig flytta på en sten när du väl har lagt den på plats.
 5. Ta bort överflödigt bruk med mursleven och fortsätt sen på samma sätt med nästa sten. Viktigt att du förskjuter de lodräta fogarna en halv sten för varje skikt.
 6. När du har murat några skift är det dags att fogstryka. Forma fogen med hjälp av en fogslev- eller pinne.
 7. Efter ett dygn kan du skrapa rent murfogarna från torrbruksrester. Använd en murslev och dra diagonalt över fogarna.

Hur skyddar jag den murade ytan?

Den färdiga ytan ska skyddas mot regn, sol, stark blåst och temperaturer under 5 °C under de fösta 3 dygnen. Ytan eftervattnas under minst 3–5 dygn för att få en bra och långsam uttorkning. Hur länge ytan måste eftervattnas beror på temperatur och väderlek. För snabb uttorkning kan ge sprickbildningar samt försämrad hållfasthet.

Vad gör jag med överblivet material?

Du kan försluta påsen väl och spara den om du vet med dig att du ska använda produkten snart igen. Annars blandar du det överblivna materialet med vatten och låter det härda. Det härdade materialet lämnas sen till återvinningscentralen som byggavfall. Materialet får inte tappas i avloppsnätet.