En betong som kan användas till gjutningar av trappor, husgrunder, pelare, plintar, bjälklag samt till lagningar av betongunderlag med mera. Den kan gjutas i skikttjocklekar 50 mm och uppåt, och kan användas både inom- och utomhus. Produkten ger god frostbeständighet. Jämfört med Betong Fin i vår produktserie armerar Betong Grov bättre och ger en grövre yta.

Produktinformation

Hur och när kan jag använda produkten?

Betong Grov kan användas till gjutningar av trappor, husgrunder, pelare, plintar, bjälklag samt till lagningar av betongunderlag. Produkten kan gjutas i skikttjocklekar från 50 mm och uppåt. Betong Grov kan användas både inom- och utomhus. Produkten ger god frostbeständighet. Jämfört med Betong Fin i vår produktserie armerar Betong Grov bättre och ger en grövre yta.

Vilka verktyg och redskap behöver jag?

Ska du blanda mindre mängderbetong behöver du en hink och en borrmaskin med visp. Vid blandning av större mängder, från 10 säckar och uppåt, används en tombola eller planblandare. Ska du gjuta med en form behöver du formvirke och i de flesta fall även armeringsjärn. Vid gjutning av plintar och stolpar behöver du gjutrör. En vibrostav behövs vid större gjutningar för att få bort luftbubblorna ur betongen. Det är också bra att ha en rivbräda och slipstål. Använd handskar och skyddsglasögon.

Hur förbereder jag mig innan gjutningen?

För bästa arbetsresultat bör temperaturen ligga mellan 10–25 °C. Vi avråder dig från att gjuta när temperaturen understiger 5 °C. Om du ändå tänker gjuta när temperaturen understiger 5 °C ska speciella vinteråtgärder vidtas och vi rekommenderar då att du kontaktar en fackman för mer information.

Börja med att göra rent gjutstället så att det inte finns något löst damm eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Om du ska gjuta en platta på marken måste du säkerställa att marken är byggbar, vilket innebär att det t ex inte får finnas stora stenar där plattan ska gjutas. För övriga gjutningar måste underlaget vara bärande och formstabilt. Gjutstället ska vattnas innan gjutningen påbörjas.

Tänk på att betongen är väldigt tung i vått tillstånd. Ska du använda en gjutform ska den vara kraftig, stadig och så pass tät att inte materialet läcker ut under gjutningen. Du kan med fördela använda formolja för att få formen att lossa lättare efter gjutningen.

Hur mycket material går det åt? 

Det går generellt åt ca 2 kg betong/m²/mm.

Hur blandar jag produkten?

Blanda torrbruket med vatten i en tombola, planblandare eller med en borrmaskin och visp beroende på mängden som ska blandas. Du behöver ca. 2,0–2,3 liter vatten/20 kg säck. Det är viktigt att du blandar betongen ordentligt, minst 10 minuter eller tills den får en slät och lättarbetad konsistens. Den färdigblandade betongen är arbetsbar i ca 1 timme. Vid gjutning av ett större parti är det viktigt att du blandar och gjuter sammanhängande för att betongen ska härda i ett stycke. Passa på och blanda flera hinkar på en och samma gång om du inte använder tombola eller planblandare. Ha hjälp till hands.

Hur gjuter jag plintar?

 1. Börja med att gräva hål där plintarna ska vara.  Gräv groparna så att de når frostfritt djup. Fyll hålen med ca 10 cm grus.
 2. Slå ner ett armeringsjärn i mitten på hålet. Slå ner det så pass mycket att det hamnar under marknivå.
 3. Sätt därefter ett gjutrör i mitten av hålet och centrera armeringsjärnet. Kontrollera att gjutröret står rakt med vattenpass och fyll sedan på med jord runt om för att stabilisera det.
 4. Fyll därefter gjutröret med den färdigblandade betongen. Ta en hammare och slår lite på utsidan av gjutröret så att betongen fördelas och eventuella luftbubblor försvinner. 
 5. Placera sen stolpskon centrerat i gjutröret. Använd ett vattenpass för att få stolpskon i korrekt läge. Använd två kilar som du ställer på gjutröret för att hålla stolskon på plats tills betongen stelnat.

Hur gjuter jag en bottenplatta?

 1. Börja med att lägga ut en fiberduk som är till för att skilja marken och gjutformens underlag av makadam/krossad sten från varandra. 
 2. Lägg sedan ut ett lager av makadam/ krossad sten som är till för att skapa en stabil grund för gjutplattan men också för att skydda den från grundvatten. Om gjutningen sker utomhus behöver du inte isolera plattan.
 3. Bygg nu en gjutform med hjälp av reglar och skivmaterial. Gjutformens yttermått ska vara 5 cm större än husväggarnas ytterkant och överkanten ska vara minst 2 cm under nivån för golvet i källaren. Skruva ihop gjutformen och placera ut den på rätt plats.
 4. Det är viktigt att du kontrollerar att alla vinklar är räta.
 5. När du är klar med formen för plattan ska du lägga ut armeringsnätet. Använd distansklossar så att armeringsnätet får rätt höjd. Fäst armeringsnätet ca 5 cm från kanten för att förhindra rost.
 6. Pensla insidan av formen med formolja innan du börjar gjuta.
 7. Fyll gjutformen med en riklig mängd betong och dra med en vibrostav för att få bort luftbubblor i betongen samt för att fördela betongen i formen. Undvik att vibrera nära gjutformens kanter. Fyll eventuella gropar och dra av med en rivbräda för att avlägsna överflödig betong och skapa en helt jämn yta i rätt nivå.
 8. När betongen har härdat så mycket att den har börjat bli gryning ska du jämna ut ytan med hjälp av ett så kallat stålsvärd.

Hur skyddar jag den gjutna ytan?

Den färdiggjutna ytan ska skyddas mot väta det första dygnet, genom att täckas in med plast. Därefter ska ytan eftervattnas under minst 3–5 dygn för att få en bra och långsam uttorkning. Hur länge ytan måste eftervattnas beror på temperatur och väderlek. Torkar betongen för snabbt kan sprickbildningar uppstå och hållfasthet försämras.

Vad gör jag med överblivet material?

Du kan försluta påsen väl och spara den om du vet med dig att du ska gjuta snart igen. Annars blandar du det överblivna materialet med vatten och låter det härda. Det härdade materialet lämnas sen till återvinningscentralen som byggavfall. Materialet får inte tappas i avloppsnätet.