Har du tekniska frågor om produkterna, kontakta i första hand inköpsstället. Kontakta oss om du vill veta mer om torrbruksprodukter.se