En betong som kan användas till gjutningar av golv, trappor, balkonger samt hobbygjutning av krukor med mera. Den kan gjutas i skikttjocklekar mellan 25–100 mm och kan användas både inom- och utomhus. Produkten ger god frostbeständighet. Jämfört med Betong Grov i vår produktserie ger Betong Fin en slätare yta och passar bättre för gjutning på synliga ytor.

Produktinformation

Hur och när kan jag använda produkten?

Betong Fin kan användas till gjutningar av golv, trappor, balkonger samt hobbygjutning av krukor med mera. Produkten kan gjutas i skikttjocklekar mellan 25–100 mm. Betong Fin kan användas både inom- och utomhus. Produkten ger god frostbeständighet. Jämfört med Betong Grov i vår produktserie ger Betong Fin en slätare yta och passar bättre för gjutning på synliga ytor.

Vilka verktyg och redskap behöver jag?

Ska du blanda mindre mängderbetong behöver du en hink och en borrmaskin med visp. Vid blandning av större mängder, från 10 säckar och uppåt, används en tombola eller planblandare.

Ska du gjuta en kruka kan du använda t.ex. hinkar, plastlådor, plåtburkar etc. som formar. Du behöver också matolja, pensel, tumstock, hammare, en planka och stenar eller sand som vikter. Ska du gjuta med en form behöver du formvirke och i de flesta fall även armeringsjärn. En komprimeringsbräda behövs vid större gjutningar för att få bort luftbubblorna ur betongen. Det är också bra att ha en rivbräda och slipstål. Använd handskar och skyddsglasögon.

Hur förbereder jag mig innan gjutningen?

För bästa arbetsresultat bör temperaturen ligga mellan 10–25 °C. Vi avråder dig från att gjuta när temperaturen understiger 5 °C. Om du ändå tänker gjuta när temperaturen understiger 5 °C ska speciella vinteråtgärder vidtas och vi rekommenderar då att du kontaktar en fackman för mer information.

Börja med att göra rent gjutstället så att det inte finns något löst damm eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Om du ska gjuta en platta på marken måste du säkerställa att marken är byggbar, vilket innebär att det t.ex. inte får finnas stora stenar där plattan ska gjutas. För övriga gjutningar måste underlaget vara bärande och formstabilt. Gjutstället ska vattnas innan gjutningen påbörjas. Tänk på att betongen är väldigt tung i vått tillstånd. Ska du använda en gjutform ska den vara kraftig, stadig och så pass tät att inte materialet läcker ut under gjutningen. Du kan med fördela använda formolja för att få formen att lossa lättare efter gjutningen.

Hur mycket material går det åt?

Det går generellt åt ca 2 kg betong/m²/mm.

Hur blandar jag produkten?

Blanda torrbruket med vatten i en tombola, planblandare eller med en borrmaskin och visp beroende på mängden som ska blandas. Du behöver ca. 2,1–2,4 liter vatten/20 kg säck. Det är viktigt att du blandar betongen ordentligt, minst 10 minuter eller tills den får en slät och lättarbetad konsistens. Den färdigblandade betongen är arbetsbar i ca 1 timme. Vid gjutning av ett större parti är det viktigt att du blandar och gjuter sammanhängande för att betongen ska härda i ett stycke. Passa på och blanda flera hinkar på en och samma gång om du inte använder tombola eller planblandare. Ha hjälp till hands.

Hur gjuter jag en kruka?

 1. Börja med att pensla matolja på insidan av den större formen och utsidan på den mindre formen för att förhindra att betongen fastnar i formarna när den härdar.
 2. Häll den färdigblandade betongen i den större formen och skaka lätt. Sen tar du den mindre formen och trycker ner den i den större så att betongen pressas ut längs sidorna.
 3. Därefter lägger du en bräda tvärs över hålet som du tynger ned med stenar. Du kan också fylla den mindre formen med småsten eller sand för att se till att den står stadigt. Använd tumstocken för att mäta att den mindre formen hamnar mitt i den större.
 4. Använd hammaren och knacka lätt på utsidan av den större formen för att förhindra att det skapas luftbubblor i betongen. Fyll upp med mer betong om det behövs och glöm inte att knacka formen igen så att du får bort så många luftbubblor som möjligt.
 5. Täck den färdiggjutna formen med en plastpåse och låt stå och torka i två dygn.
 6. Lossa formarna med hjälp en mejsel. Betongen kan sitta hårt i formen, var försiktig så att den inte spricker.

Hur gjuter jag en platta?

 1. Börja med att lägga ut en fiberduk som är till för att skilja marken och gjutformens underlag av makadam/krossad sten från varandra.
 2. Lägg sedan ut ett lager av makadam/ krossad sten som är till för att skapa en stabil grund för gjutplattan men också för att skydda den från grundvatten. Om gjutningen sker utomhus behöver du inte isolera plattan.
 3. Bygg nu en gjutform med hjälp av reglar och skivmaterial. Skruva ihop gjutformen och placera ut den på rätt plats. Det är viktigt att du kontrollerar att alla vinklar är räta.
 4. När du är klar med formen för plattan ska du lägga ut armeringsnätet. Använd distansklossar så att armeringsnätet får rätt höjd. Fäst armeringsnätet ca 5 cm från kanten för att förhindra rost.
 5. Pensla insidan av formen med formolja innan du börjar gjuta.
  Fyll gjutformen med en riklig mängd betong och dra med en vibrostav för att få bort luftbubblor i betongen samt för att fördela betongen i formen. Undvik att vibrera nära gjutformens kanter. Fyll eventuella gropar och dra av med en rivbräda för att avlägsna överflödig betong och skapa en helt jämn yta i rätt nivå.
 6. När betongen har härdat kan ytan slipas för bli ännu slätare.

Hur skyddar jag den gjutna ytan?

Den färdiggjutna ytan ska skyddas mot väta det första dygnet, genom att täckas in med plast. Därefter ska ytan eftervattnas under minst 3–5 dygn för att få en bra och långsam uttorkning. Hur länge ytan måste eftervattnas beror på temperatur och väderlek. Torkar betongen för snabbt kan sprickbildningar uppstå och hållfasthet försämras.

Vad gör jag med överblivet material?

Du kan försluta påsen väl och spara den om du vet med dig att du ska gjuta snart igen. Annars blandar du det överblivna materialet med vatten och låter det härda. Det härdade materialet lämnas sen till återvinningscentralen som byggavfall. Materialet får inte tappas i avloppsnätet.