En primer som användas till primning av golvytor innan utläggning av golvavjämningsprodukter. Produkten används för att förbättra golvavjämningens vidhäftning mot underlaget, minska underlagets sugkraft samt förhindra blåsbildning i avjämningsmassan.

Produktinformation

Hur och när kan jag använda produkten?

Primer Golv kan användas till primning av golvytor innan utläggning av golvavjämningsprodukter. Produkten används till att förbättra vidhäftningen i underlaget samt minska underlagets sugkraft. Primern används också för att förhindra blåsbildning i avjämningsmassan.

Vad behöver jag för verktyg och redskap?

Du behöver en hink att blanda i och en målarpinne att röra om med. Du behöver också en mjuk borste för att borsta in primern i underlaget.

Hur förbereder jag mig?

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i lokalen och underlaget ligga mellan 10–25 °C. Produkten ska inte användas när temperaturen understiger 5 °C. Börja med att se till att underlaget är torrt och att det inte finns något löst damm eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Vid smutsiga ytor kan du dammsuga. 

Hur mycket material går det åt? 

Materialåtgången varierar beroende på underlaget. Ett snitt är ca 0,20 l primer/m² Se blandningsguiden på nästa sida för exakt åtgång.

Hur blandar jag produkten?

Blanda primern noggrant med rätt vattenmängd enligt blandningsguiden (se nästa sida). Använd en hink och rör om med t ex en målarpinne för enklare blandning.

Hur primar jag en sugande yta?

  1. Börja med att hälla ut den färdigblandade primern jämnt över golvytan.
  2. Använd därefter en mjuk borste för att borsta in primern i underlaget. Se till att det inte bildas några pölar.
  3. På sugande underlag ska du prima i två omgångar. Den första omgången primning späds 1:5 och den andra 1:3. Den första omgången måste torka innan omgång två läggs ut.
  4. Låt primern torka ca 2–4 timmar eller tillsen film har bildats innan du börjar spacklar. Torktiden varierar med temperatur.

Hur primar jag en yta som inte är sugande?

  1. Börja med att hälla ut den färdigblandade primern jämnt över golvytan.
  2. Strö sedan torrt spackelpulver över primern. Borsta in pulvret innan primern torkar.
  3. Använd en mjuk borste för att borsta in primern i underlaget. Se till att det inte bildas några pölar.
  4. Låt primern torka ca 2–4 timmar eller tillsen film har bildats innan du börjar spacklar. Torktiden varierar med temperatur.

Hur efterbehandlar jag den primade ytan? 

Du behöver inte efterbehandla ytan däremot är det viktigt att du ser till att den är tillräckligt torr innan du påbörjar spacklingsarbetet.

Vad gör jag med överblivet material?

Du kan försluta förpackningen väl och spara den om du vet med dig att du ska använda produkten snart igen. Annars lämnar du det överblivna materialet till återvinningscentralen som byggavfall. Materialet får inte tappas i avloppsnätet.