Ett flytspackel som används på underlag av betong, lättbetong, keramik, sten, golvgips och trä för att skapa ett jämnt underlag för golvläggning. Produkten är fiberförstärkt och snabbtorkande. Flytspacklet kan användas till golvvärmekonstruktioner. Produkten kan läggas i skikttjocklekar mellan 5–80 mm och är avsett för inomhusbruk.

Produktinformation

Hur och när kan jag använda produkten?

Flytspackel Allround kan användas för att skapa ett jämnt underlag för golvläggning. Flytspacklet används på underlag av betong, lättbetong, keramik, sten, golvgips och trä. Vid användning på träunderlag ska armeringsnät användas. Produkten är fiberförstärkt och snabbtorkande. Flytspacklet kan användas till golvvärmekonstruktioner. Produkten kan läggas i skikttjocklekar mellan 5–80 mm. Flytspackel Allround är avsett för inomhusbruk.

Vilka verktyg och redskap behöver jag?

Ska du blanda mindre mängder flytspackel behöver du en hink och en borrmaskin med visp. Vid blandning av större mängder, från 24 säckar och uppåt, används en blandarpump. Vid spackling behöver du en tandad bredspackel. Ska du spackla en yta med fall behöver du avstängarlister, nivåpinnar, laserpass, vattenpass och en stålspackel.

Hur förbereder jag mig?

För bästa arbetsresultat bör temperaturen ligga mellan 10–25 °C. Flytspacklet ska förvaras så att de håller rumstemperartur innan användning. Vi avråder dig från att använda produkten när temperaturen understiger 5 °C.

Försäkra dig om att underlaget är tillräckligt starkt för belastningen det ska bära. Börja med att se till att underlaget är torrt och att det inte finns något löst damm eller andra föroreningar som kan försämra vidhäftningen. Därefter ska du prima underlaget med golvprimer. Se instruktioner på primerförpackningen. Se till att primern har torkat innan du lägger på flytspacklet.

Innan spacklingen påbörjas ska brunnar förses med tätning för att undvika igensättning av avloppsledningar. Ytor som är större än 10 m² delas in i mindre sektioner med hjälp av avstängarlister.

Hur mycket material går det åt? 

Det går generellt åt ca 1,8 kg/m²/mm.

Hur blandar jag produkten?

Blanda avjämningsmassan med vatten i en blandarpump eller med en borrmaskin och visp beroende på mängden som ska blandas. Du behöver ca 3,6 liter vatten/20 kg säck. Det är viktigt att du blandar ordentligt, minst 3 minuter.

Tillsätt aldrig mer vatten än vad som är rekommenderat. Det färdigblandade flytspacklet är arbetsbart i ca 10–25 min.

Hur spacklar jag en plan yta?

  1. Börja med att hälla ut spacklet i en sträng längs med den innersta väggen. Fortsätt på samma sätt och häll nästa sträng i den föregående strängen så snabbt som möjligt så att massan flyter samman till en jämn yta.
  2. Ha en tandad bredspackel till hjälp för att få spacklet att flyta ut jämnt.
  3. Låt sedan ytan torka ca 1,5–2 timmar.

Hur spacklar jag en yta med fall?

  1. Börja med att täta golvspringor, dörrkarmar och vinklar med latexfog eller liknande. Täta botten på golvbrunnen med t ex gamla handdukar. Därefter lägger du två lager byggplast under klämringen och skär bort överbliven plast samt monterar en avstängarlist runt brunnskanten. Täta eventuellt även med latexfog. Var väldigt noga med tätningen, då flytspackel har väldigt låg ytspänning och rinner igenom på ställen där vatten inte tar sig fram.
  2. Markera därefter ut höjden på fallet på väggarna. På så sätt vet du hur mycket spackel du ska hälla på. Använd nivåpinnar för att markera ut så att du får rätt lutning på fallet ner mot brunnen. Mät fallet med ett vattenpass. På en meter ska det falla ca en centimeter. Sätt ut 1–2 nivåpinnar/m². Klipp av dem på rätt höjd.
  3. Börja med att hälla spacklet utmed väggarna så du kommer upp till markerad höjd på väggen. Börja bakom brunnen och jobba dig sen ut mot dörren efter båda sidorna. Låt spacklet flyta fram mot brunnen, ju längre avstånd mellan väggen och golvbrunnen desto mer spackel måste hällas vid väggen. Häll ut spackel tills massan är ca 10–20 cm från brunnen. Låt massan rinna mot avstängarlisten. Vänta 5 min och ta sedan en tandad bredspackel och dra massan från brunnen och ut mot väggarna.
  4. Låt sedan ytan torka ca 1–2 timmar, tills spacklet är gångbart.
  5. Knacka bort plasten alternativt dra bort avstängarlisten runt brunnen och skrapa kanten för att få en fin övergång ner till brunnen. Vänta ej för länge med att skrapa brunnen. När spacklet har härdat mer än 2–3 timmar är det för hårt för att skrapas.

Hur efterbehandlar jag den spacklade ytan?

Det är viktigt att du säkerställer att ytan är tillräckligt uttorkad. Den färdiga ytan är beläggningsbar med klinker efter ca 12 timmar. Efter 1–3 dygn är ytan mattläggningsbar (tätskikt).

Vad gör jag med överblivet material?

Du kan försluta påsen väl och spara den om du vet med dig att du ska använda produkten snart igen. Annars blandar du det överblivna materialet med vatten och låter det härda. Det härdade materialet lämnas sen till återvinningscentralen som byggavfall. Materialet får inte tappas i avloppsnätet.