Produktutveckling

En serie produkter utvecklade för att kunna erbjuda medvetna konsumenter närproducerade cementbaserade byggprodukter med bra kvalitet till ett bra pris.

Produktserien består idag av sex olika produkter indelade i fyra produktkategorier. Varje produktkategori har en egen tydlig färg, med tillhörande produktdatablad och förpackningsdesign. Konceptet är utvecklat i syfte att förenkla för dig som konsument, med arbetsbeskrivningar och utförliga produktinformation direkt här på hemsidan.

Tillverkning

Närproducerade produkter där hela utvecklings- och tillverkningsprocessen sker på moderna torrbruksanläggningar här i Sverige.

Kraven på produkterna är höga både vad gäller kvalitet och miljöpåverkan. Närproducerad tillverkning ger översyn av hela processen, vilket gör det möjligt att effektivisera och kvalitetssäkra alla led. Det minskar också miljöpåverkan genom kortare transportsträckor och strävan är hela tiden att effektivisera resursanvändningen.